מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

אישורי התקשרות

[wpdm_package id='501']

הסבר לאישור התקשרות לצורך בניה / שיפוץ מבנה

הרינו מתכבדים להעביר אליך על הכתב את דרך ההתקשות ועלויות להטמנת פסולת י.א מעוף ברקת לצורך קבלת אישור להיתר בנייה.

לצורך קבלת היתר בנייה אחד התנאים הנדרשים על פי חוק הינו אישור התקשרות עם אתר פסולת מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לקליטת פסולת גושית. אישור ההתקשרות הניתן על ידינו הינו ראשוני. בתמורה לתשלום מראש, בעבור כמות הפסולת המוערכת, הלקוח מקבל שוברי הטמנה המהווים את אמצעי התשלום בפועל בעת הטמנה. ההתקשרות הינה בין היזם לאתר הפסולת "ברקת" בלבד, במידה וליזם יש קבלן מבצע עליו להעביר את השוברים לקבלן המבצע לשימוש בעת ההטמנה. השוברים עצמם תקפים לאתר הפסולת ברקת בלבד! והיה ובעתיד האתר ייסגר לקליטת פסולת בניין, שוברים שטרם נוצלו יהיו זכאים להחזר הסכום ששולם עבורם.

בסיום העבודה, כאשר אנו מקבלים מכם הודעה כי אין יותר פסולת להטמנה, אנו ננפיק טופס אישור סופי על ביצוע ההטמנה בפועל על פי תאריכי ההטמנות אשר מיועד לצורך קבלת טופס 4 מהעירייה.

על-פי תחשיבי המשרד לאיכות הסביבה מקדם החישוב לכמויות הפסולת המינימליות הינו:

  • 0.2טון/מ"ר  בנייה למגורים, לבנייה ציבורית ומשרדים.
  • 0.5טון/מ"ר  הריסות.
  • 0.06טון/מ"ר בנייה לתעשייה ובנייה טרומית למגורים.
  • 0.03טון/מ"ר בנייה מרתפים.

הפרטים להם אנו זקוקים לצורך הנפקת האישור הינם:

  • שם מבקש הבקשה.
  • מס' הבקשה להיתר הבנייה.
  • מס' גוש חלקה ומגרש.
  • כתובת האתר.
  • כמות המ"ר לבנייה.
  • כמות הפסולת המוערכת עם חתימת מהנדס/אדריכל.

אפשרויות תשלום:

העברה בנקאית עבור חברת י.א מעוף בע"מ.

 בתשלום טלפוני או הגעה לאתר ברקת. האתר ממוקם על כביש 444 בסמוך למחצבות אבן וסיד.

בתמורה ישלח אליכם באמצעות שליח אישור התקשרות, שוברי ההטמנה, חשבונית/קבלה.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה ושאלה בטלפון: 03-9773070 שלוחה 1
נייד 052-7284400  לוי צדוק – אימייל  ishurim@espy.co.il .