מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

השירותים הניתנים בברקת


שירותי פארק מיחזור ברקת

 • קליטת פסולת בניין, פסולת יבשה ואסבסט.
 • מיון פסולת ברת-מחזור לרבות קרטון, ניילון, עץ, נייר, פלסטיק, גבס, פח וברזל והעברתה לאתרי מיחזור ייעודיים.
 • גריסה, ניפוי ומיחזור גזם (לייצור רפד לרפתות, חיפויי קרקע לחקלאות, בסיס לקומפוסט ועוד).
 • גריסה ניפוי ומיחזור של פסולת תעשייה.
 • גריסה ומיחזור של פסולת בניין (לייצור חול מנופה לריפוד תשתיות וצנרת, חומרי מילוי ואבנים גרוסות כבסיס למצע וברזל לשימושים שונים).
 • הטמנת פסולת גושית שאינה ניתנת לשימוש חוזר, תוך הקפדה על מיחזור מקסימלי והטמנה מינימלית!
 • מיחזור זכוכית
 • קבורה כשרה של כתבי קודש
 • הטמנת אסבסט צמנט
 • קיום סיורים לימודיים וחינוך למחויבות חברתית-סביבתית


טיפול בגזם ובפסולת תעשיה

המתחם לטיפול בגזם ובפסולת תעשייתית בפארק מיחזור ברקת, מופעל באמצעות חב' חן המקום בע"מ, וכולל:

 • הפרדת גזם מפסולת גושית.
 • מיון פסולת ברת-מחזור לרבות קרטון, ניילון, עץ, נייר, פלסטיק, גבס, פח וברזל והעברתה לאתרי מיחזור ייעודיים.
 • גריסה, ניפוי ומיחזור גזם (לייצור רפד לרפתות, חיפויי קרקע לחקלאות, בסיס לקומפוסט ועוד).
 • גריסה ניפוי ומיחזור של פסולת תעשייתית.
 • הטמנת פסולת גושית שאינה ניתנת לשימוש חוזר, תוך הקפדה על מיחזור מקסימלי והטמנה מינימלית!


מיחזור פסולת בניין

מתחם מיחזור פסולת הבניין בפארק מיחזור ברקת, מופעל על ידי חברת בני וצביקה בע"מ.

פסולת הבניין מהווה את המרכיב העיקרי של הפסולת המגיעה לפארק מיחזור ברקת. בברקת פועלים במטרה להעביר למיחזור את מירב החומרים הנקלטים ולהקטין את נפחי הפסולת המועברים להטמנה. פעילות זו מתבצעת באמצעות חברת בני וצביקה בע"מ המומחים במיון, גריסה והכנת חומרי בניין ממוחזרים. חברת בני וצביקה בע"מ מפעילה בברקת פס יצור הכולל מגרסה גדולה ונפות הממיינות את האגרגט לפי המפרט הנדרש ע"י הלקוח.

פוטנציאל המיחזור עצמו עומד על למעלה מ 95%! הגישה הרווחת היום בעולם היא כי ההטמנה הינה ברירת מחדל אחרונה עבור החומרים אשר אינם ניתנים למיחזור.

תהליך מיחזור פסולת הבניין מתחיל בשלב מקדמי בו מבוצע מיון ראשוני לחומר המתקבל, הכולל הפרדת חומרים שאינם ראויים למיחזור. את החומר שמתקבל מעבירים לניפוי ראשוני להפרדת החומרים הדקים מהחומרים המיועדים לגריסה, ולאחר מכן מתבצע ניפוי משני להוצאת החול (6 מ"מ). לבסוף מועבר החומר לגריסה ומתבצעת הפרדת החומר הדק מהאבן הגרוסה והוצאת החומרים הקלים באמצעות מערך מפוחים.

בתוצר של תהליך זה היעד הוא עמידה בדרישות המפרט לתכולה של חומר לא מינראלי (כגון עץ ופלסטיקים) של עד 2%, תוך עמידה בבדיקות האיכות המחמירות של מכון התקנים.

bottles3מיון פסולת בקבוקים

בפארק מיחזור ברקת פועל שירות ייחודי של מיון לפסולת בקבוקים המופעל על ידי חברת אביב בע"מ.

מתקן מיון פסולת הבקבוקים קולט את הבקבוקים מכל אזור גוש דן ודוחס אותם למכלים גדולים על מנת לחסוך בנפח ההובלה למתקן המיחזור של חברת אביב בע"מ ברמת חובב. מדי יום מטופלות באתר כמויות משמעותיות של פלסטיק (p.e.t) המועבר למיחזור.

max-recycle

מיחזור פסולת זכוכית

במסגרת פעילותו מעניק פארק מיחזור ברקת מכלול שירותים עבור תאגיד אל"ה לאיסוף מיכלי משקה:

 • קליטת ריג'קט (תוצרי לוואי) מתהליך מיון הזכוכית (שאינה מתאימה כחומר גלם לתהליך במפעל פיניציה(.
 • תהליך גריסה וניפוי בקבוקי הזכוכית במספר מהלכים.
 • ביצוע פיילוט בשיתוף חברת בני וצביקה בע"מ, מע"צ והטכניון, לשילוב הזכוכית באספלט. במסגרת הפיילוט כבר נסללו קטעי כביש בחולון ובת"א.
 • ייצור חומר העומד בדרישות מפרט המשרד להגנת הסביבה כשכבת ניקוז במסגרת הכשרת תאי שטח להטמנה באתרי הטמנה, המחליף חצץ, שעלותו גבוהה, בין אם מקורו במחצבה ובין אם ממפעל מיחזור.

 

 

אזבסט2הטמנת אסבסט צמנט

קליטת האסבסט בפארק מיחזור ברקת מתבצעת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. פלטות אסבסט צמנט נקלטות ארוזות הרמטית בניילון ומובלות על גבי משאית מנוף. משטחי האסבסט נפרקים במתחם האסבסט באמצעות המנוף על מנת למנוע שבירת הלוחות ופיזור סיבי האסבסט לאוויר. בשטח המתחם מתבצע ניטור אבק של סיבי אסבסט, וכן כיסויי האסבסט בעפר בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 

 

כתבי קודש2

קבורה כשרה של כתבי קודש

במסגרת פעילות קבורה כשרה של כתבי קודש וגניזת קודש, מקבל פארק מיחזור ברקת כתבי קודש מבתי כנסת ובתי מדרש מכל אזור המרכז, אשר מועברים לקבורה כשרה בנפרד מהפסולת.