מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

טיפול באגרת פינוי פסולת

זוהר ש.ב.א

רשויות מקומיות רבות גובות ממפעלים, משרדים, חברות ומרכזים מסחריים, כספים רבים בגין פינוי פסולת מכוח חוקי העזר העירוניים וזאת בנוסף לתשלומי הארנונה השוטפים. אם נדרשת גם אתה לשלם לעירייה אלפי שקלים מדי חודש עבור פינוי הפסולת שלך או שנדרשת לפנותה בעצמך ולשאת בעלות הפינוי, על פי עקרונות משפטיים ניתן להפחית או לבטל את התשלומים.

חברת י.א. מעוף תפעל עבורך להפחתת שיעור האגרה או לביטולה, כמו גם לקבלת החזרים בגין תשלומי יתר, אם היו, בעבר.