מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

מיחזור מקסימלי – הטמנה מינימלית!


תמונה44פארק המחזור ברקת חרט על דגלו שמירה בלתי מתפשרת על איכות הסביבה, ופועל בגישה של "מיחזור מקסימלי והטמנה מינימלית".

למעלה מ-80% מהפסולת הנקלטת בפארק מועברת למיחזור. כל טון אשר חוזר חזרה לשוק הבנייה כחומר ממוחזר, חוסך עלויות סביבתיות ניכרות, חוסך נפחי הטמנה בפארק ומפחית את היקפי החציבה. בנוסף, במסגרת פעילות הפארק מתבצעות פעולות רבות לשימור ושיפור איכות הסביבה כגון איטום קרקעות למניעת פגיעה במי תהום, חציבה מבוקרת ושיקום נופי.