מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

מעוף PROFIT


maof-profit-2


מעוף פרופיט הינה תוכנית ייחודית של חברת י.א. מעוף שבבעלות מר יגדל אך , המעמידה לרשות לקוחותיה את מומחיותה בהסדרת חיובי יתר בתחום האגרות וההיטלים הסביבתיים – אגרות פינוי פסולת,

חיובים בגין הזרמת שפכים, אגרת הנחת צינורות מים והיטלי ביוב. במסגרת התוכנית, פועלת החברה מול רשויות ותאגידים, לחיסכון בזמן ובהוצאות עבור לקוחותיה.