מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

עם הפנים לעתיד

future-bigברקת עם הפנים לעתיד!

החזון המוביל את פארק המיחזור ברקת הוא להפוך את המתחם כולו, במסגרת תוכנית השיקום, לאטרקציה עסקית-סביבתית אשר תמשוך יזמי מיחזור ואנרגיה מתחדשת ותהווה מוקד לעשייה חינוכית וכלכלית בתפיסה ירוקה.

כחלק בלתי נפרד מהחזון מקדם פארק מיחזור ברקת מגוון תכניות ומיזמים:

קידום יזמי Clean-Tech ישראליים           
ישראל ברוכה ביזמי קלינטק המבקשים ליישם רעיונות חדשניים בתחומי איכות הסביבה. רעיונות אלו זקוקים לבית ומקום בו ניתן להתקין את גרסאות הניסיון של הטכנולוגיות ולהציגם בפני משקיעים עתידיים. בפארק מיחזור ברקת מתוכנן לקום מתחם ייעודי אשר יוקצה לטובת יזמים צעירים.

mevakrim

הקמת חוות קולטי שמש לייצור חשמל    
נושא ייצור החשמל מלוחות פוטו-וולטאים בישראל הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות. מתקני תעשייה רבים מנצלים את שטחי הגגות שלהם לטובת ייצור חשמל נקי ממקור טבעי. פארק מיחזור ברקת מתעתד להקצות שטחים ליצור חשמל מהשמש לטובת מתקני המיחזור אשר יופעלו בשטח הפארק עצמו. בכך יפעל הפארק במתכונת של משק אנרגטי סגור המספק את צרכיו ומחזיר לרשת את העודפים שיווצרו.


הקמת מרכז לחינוך סביבתי (מרכז המבקרים)    
חינוך סביבתי הוא הדרך להנחיל את ערכי השמירה על הסביבה לדורות הבאים. כבר כיום מארח פארק מיחזור ברקת קבוצות רבות של תלמידים הנחשפים לתהליכי המיחזור ולחשיבותם. המרכז המתוכנן לחינוך סביבתי ימוקם בלב הפארק וממנו יצאו סיורים מקצועיים למתחמי המיחזור השונים.