מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

טיפול באגרת פינוי פסולת

רשויות מקומיות רבות גובות ממפעלים, משרדים, חברות ומרכזים מסחריים, כספים רבים בגין פינוי פסולת מכוח חוקי העזר העירוניים וזאת בנוסף לתשלומי הארנונה השוטפים. …